Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne

Obecnie w Polsce przy zakupie budynku lub dla budynków użyteczności publicznej są potrzebne świadectwa energetyczne, a na potrzeby projektu budowlanego są wymagane projektowana charakterystyka energetyczna, natomiast dla budowli użyteczności publicznej np. takich jak urzędy miasta ubiegających się o kredyt na remont termomodernizacyjny budowli wykonuje się audyty energetyczny lub remontowy. Usługa świadectwo charakterystyki energetyczne to szczegół łącząca stowarzyszoną moją pracę, która jest przeznaczona i wykorzystana idealnie do wyliczania strat energii użytkowej EU wymaganej do ogrzania w budynku, czyli C. O. i wytworzenie ciepłej wody użytkowej w skrócie c. w. u. dla twojego budynku. CEB.COM.PL sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej albo dla projektantów do projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. Dla osób albo instytucji państwowych ubiegających się o kredyt na modernizację termiczną budowli oblicza się audyt energetyczny lub audyt remontowy.